Gwarancja

Gwarancja

1.Sklep udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną naprawę, przesłanie części meblowych lub wymianę w okresie gwarancyjnym.

2. Gwarancja dotyczy wszelkich ukrytych wad produkcyjnych – wykonania oraz wad materiałowych.

3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia zamontowania mebli. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza zgłoszenie pisemne w siedzibie firmy. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta oryginału faktury wystawionej przy sprzedaży towaru.

4. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach przedstawiciel sklepu ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności, przedstawi sposób jej uwzględnienia. Jeśli nie zajdą żadne szczególne okoliczności, reklamacja zostanie uwzględniona w ciągu 21 dni od uznania jej zasadności.

5. W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin i orientacyjny czas trwania naprawy.

6. Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niewłaściwą pielęgnacją mebli (niezgodną z zaleceniami „Instrukcji pielęgnacji mebli”). Gwarancją nie są objęte także różnice w kolorze i strukturze drewna (niepogarszające funkcjonalności towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości, a także z działania czynników atmosferycznych.


Drukuj